Det vore kul om du ville vara med oss!

Vi har vakanta poster i styrelsen:

  • Vice kassör – bistå vår kassör i dennes arbete.
  • Medlemsansvarig – hålla koll på medlemmarna i föreningen.
  • Utbildningsansvarig – ansvarar för utbildningsfrågor som medlemmar i föreningen väcker och närvarar på vissa möten HIG anordnar.

 

Skicka din intresseanmälan till cultmedlem@gmail.com senast 30 september eller kontakta nån av oss i styrelsen personligen.

vakanta platser