Robbin och Sebastian skriver nu på sin C-uppsats och och behöver studenter från Högskolan i Gävle till sin enkätstudie. Syftet är att försöka ta reda på vad som påverkar de aktuella kostvanorna hos studenter. För att lyckas med detta behöver de din hjälp.

Enkäten tar ca 4-6 minuter att svara på.

obs! ni behöver inte dela denna länk vidare eftersom urvalsgruppen är riktad till studenter på Högskolan i Gävle

Delta i enkäten här!