Föreskrifter

1 – Organisation

Föreningen består av en styrelse och olika utskott. Förslag på utskott är SexMästeriet och ett utbildningsbevakningsutskott. Vid behov bildas nya utskott inför event och sittningar. Alla medlemmar ska ha möjlighet att delta i i styrelsen och utskotten, vilka styrelsen ska ha den övergripande och samordnande funktionen över. Sexmästeriet skall sköta den studentikosa delen av verksamheten; de skall ordna fester, sittningar, insparken och övriga aktiviteter för Cult&Co’s medlemmar. De skall även sköta föreningens eventuella lokaler. Sexmästeriet leds av en Sexmästare. Utbildningsbevakningsutskottet består av en vald Utbildningsansvarig samt studeranderepresentanter och skall bevaka utbildningskvalitén och utvecklingen av högskolan. De ska ha representanter i studentkårens och högskolans beslutande organ inom dessa frågor.

Föreningen kan även ha annan verksamhet i arbetsgrupper under styrelsen.

2 – Styrelsens befattningsbeskrivning:

Ordförande: Leder styrelsemöten, sammanställer dagordning inför möten, har möjlighet att kalla extramöten, samt kallar till årsmöte. Ordföranden leder styrelsens arbeten och håller sig insatt och medveten om dess utveckling. Ordföranden är också den administrativa ledaren över Cult&Co. Ordföranden sköter även samtal med företag och sponsorer.

Vice Ordförande: Antecknar under möten och sammanställer uppgifter till justerare och förser information till medlemmar vid förfrågan. Går in för ordförande om denne ej kan närvara, eller utföra sina plikter. Har också, likt ordförande, ansvar att ha insikt och vara medveten om styrelsens arbete.

Kassör: Ansvarar för föreningens ekonomi, betalar räkningar och undersöker möjlighet till ekonomiskt stöd för evenemang. Bankar en gång per månad eller vid behov. (Ansvarar för eventuellt kassaskåp)

Medlemsansvarig: Omhändertar registren och uppdaterar information om medlemmarna.

Utbildningsansvarig: Länk mellan Cult&Co och högskolan, samt närvarar vid utbildningsbevakningsmöten. Vid klagomål och önskemål från medlemmar ang. utbildning går utbildningsansvarig vidare med denna information till högre instans utefter situation.

Sexmästare: Närvarar vid Greve-möten om ej Greve finns. Evenemangsansvarig, t ex hyr lokal inför evenemang, tar emot idéer och tillsätter utskott inför event. Ser till att personal befinner sig på plats under pubkvällar, driver eventuellt sexmästeri och beställer varor till evenemang samt eventuell pubverksamhet.

PR/infoansvarig: Uppdaterar hemsidan med information, marknadsför föreningen, gör affischer, samt informerar om möten. Håller Instagram och Facebook uppdaterat.

Greven, som håller sig uppdaterad med de andra studentföreningarna bör vara Ordföranden eller Sexmästaren.

 

3 – Information

Föreningen skall via anslagstavlor, Daß Högtryck och digitala informationskanaler se till att hålla studenterna informerade om allt som kan vara av intresse rörande föreningens verksamhet. Föreningen ska marknadsföra sig själv och sina utbildningar utåt och sträva efter att göra dem mer attraktiva. För nya studenter, de s.k. nollorna skall föreningen genom besök i klasserna informera om sin verksamhet.

 

4 – Fester

Föreningen har fester och andra sociala tillställningar till vilka andra medlemmar är välkomna, varav vissa fester är traditionella. Traditionella fester och evenemang är: Inspark med avslutande finsittning, tacksittning, Öl-och-pizza-sittning, overallsinvigning och övriga temafester.

5 – Lokaler

Alla medlemmar i Gefle Studentkår samt Cult & Co´s stödmedlemmar är välkomna till föreningens eventuella lokaler och de aktiviteter som föreningen anordnar. Stödmedlemmar som ej är medlem i Gefle Studentkår skall Cult & Co stå värd för.

6 – Inspark

Årligen anordnas, under introduktionsveckan, insparken. Insparken benäms Operation Ökenstorm.

Insparken är till för nollorna, för att dessa ska lära känna varandra och finna sig tillrätta på högskolan. Nollorna bör uppmanas att delta i insparksaktiviteter. Första dagen delas nollorna vid behov in i grupper.

Insparken regleras av styrdokumentet för insparken.

 

7 – Samarbete

Föreningen skall aktivt verka för samarbete med andra studentföreningar. Styrelsen bör sträva efter ett gott samarbete med studentkåren. Föreningen skall också se till att besätta de poster den erbjuds i studentkårens organ.

 

8 – Klädsel

Cult & Co-medlemmar bär en khakifärgad overall. Till overallen hör tygmärken. Cult & Co’s föreningsmärke ska fästas på vänster bröst nära hjärtat. Namn bör stå på höger ben. Endast medlemmar i Cult & Co får köpa overallen. Föreningen ska se till att de nya studenterna kan köpa overaller och märken. Bara invigd overall får vara nedcabbad. När man bär overall representerar man föreningen utåt och uppträder på ett värdigt sätt. Bär din overall med stolthet!

Generaler:

Föreningsoverall

Svart t-shirt med vit text (General)

Solglasögon (Modell Pilot, Svart-eller Spegelglas)

Svarta kängor (med fördel läder, för eventuell fjäskputsning under insparken)

Militär huvudbonad (Standard: Basker/Uniformsplagg. Gärna enhetligt)

 

Phaddrar och Überphaddrar:

Föreningsoverall

T-shirt i grå färg med Phadder tryckt på.

T-shirt i röd färg med Überphadder tryckt på.

9 – Gasquedisciplin

På en gasque (finsittning) bärs rekommenderad klädsel. På en overallsgasque bärs overall. Gasquer leds av en toastmaster. Sång, tal och andra framträdanden skall anmälas till toastmastern som sedan annonserar dessa. Lämpligt är att börja en sittning med nationalsången för att hedra fosterlandet. Vid framträdanden gäller gasquedisciplin vilket innebär att man lyssnar och iakttar tystnad.

 

10 – Styrelsens ekonomiska ansvar

Inventering, ekonomistyrning, budgetering, rapportering, uppföljning och utvärdering. Framtagande av bokslut, löpande redovisning, fakturering, kassaredovisning, in- och utbetalningar, avstämningar. Samt kontakt med revisor. Kassören ska informera styrelsen om föreningens ekonomiska läge vid varje styrelsemöte samt vid behov skriva kvartalsrapporter med balans och resultat.

 

11 – Alkohol- och drogpolicy

 Cult & Co tar starkt avstånd från alkohol- och narkotikamissbruk. Vid upptäckt av olagliga preparat hos person, blir denna person direkt och för alltid portad från Cult & Co´s evenemang samt Cult & Co. Utbildning i alkohol- och drogrelaterade frågor skall hållas minst en gång per år för Styrelsen i Cult & Co. Alkoholfria alternativ skall erbjudas vid sittningar och andra evenemang. Helt alkoholfria evenemang ska anordnas minst en gång per termin.

12 – Övrigt

Varje utskott har ekonomiskt redovisningsansvar genom dess ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *