Styrdokument för insparken

Planering

Det är Cult&Co:s styrelse som gemensamt har ansvaret för planering och genomförande av insparksaktiviteterna. Det är sexmästarens ansvar att deltaga under möten om planeringen av insparken där Gefle Studentkårs evenemangsansvarige är sammankallande samt att delta på den s.k. planeringen av phadderutbildningen.

Ansökningar till överhuvuden och ubrar ska till styrelsen ha inkommit senast i mars.
Ansökningar till phadder och fuskn0lla ska till styrelsen ha inkommit senast i april.

När informationen om insparksveckan går ut från studentföreningen till de nya studenterna ska prisuppgifter för insparksveckan finnas väl uttryckta. Detta för att alla ska känna att de kan planera sitt deltagande i denna vecka ekonomiskt.

Ansvarsroller

Under Cult&Co:s insparksvecka finns diverse olika ansvarsroller. Det är endast medlemmar i Cult&Co som får deltaga under insparksveckan bortsett från de nya studenterna. De nya studenterna bör ges möjlighet att bli medlemmar efter insparksveckan då kostnaderna för insparksveckan redan kan vara en belastning för en ny students ekonomi. Gemensamt för alla ansvarsroller är att de måste ha deltagit i den s.k. phadderutbildningen samt skrivit på insparksavtalet, som Gefle Studentkår ansvarar för, för att få delta under insparksveckan. Kostnaden för all utrustning som krävs inom de olika ansvarsrollerna står den enskilda studenten för. De olika ansvarsrollerna är som följer:

 • Überphadder
  Det är Cult&Co:s überphaddrar som innehar det yttersta ansvaret för samtliga insparksaktiviteter och samtliga nya studenter. De bär röda tröjor med texten ÜBERPHADDER och är undantagslöst de första på plats samt de sista som går d.v.s. überphaddrarna måste delta under hela insparksveckan. Det ska alltid finnas
  ett minimum av två (fler vid ett större antal nya studenter som deltar) nyktra überphaddrar varje dag. Dessa bär undantagslöst en gul reflexväst. Övriga überphaddrar får aldrig under insparksveckan bli kraftigt berusade. Som überphadder är det obligatoriskt att bära Cults khakifärgade overall som vid insparkens start ska vara invigd.
 • Phadder
  Phaddrarna har ansvar över de nya studenterna när de är på plats och deras uppgift är att peppa de nya studenterna och finnas där vid diverse behov. Det är inte obligatoriskt för en phadder att vara på plats under hela insparksveckan men man ska alltid meddela en überphadder under vilka aktiviteter man inte kan delta.
  Som phadder är det obligatoriskt att bära Cults khakifärgade overall som vid insparkens start ska vara invigd. Alla phaddrar ska inneha en grå T-shirt med texten PHADDER. En phadder får aldrig bli kraftigt berusad under insparksveckan. Vid få überphaddrar kan en phadder ombes bära nykterhetsväst. Phaddern har rätt att tacka nej till att bära väst.
 • General
  Generalen är Cult&Co:s överhuvud. De ska ha genomgått utbildning (se avsnittet ”Generalsutbildning”) innan insparksveckans start. De ska bära overall, svart t-shirt med texten GENERAL, basker, visselpipa, militärkängor samt ”pilotsolglasögon”. För de som vill bära läppstift som general är det färgen rött som gäller. Generalen får aldrig bli kraftigt berusad under insparksveckan. Generalen må tro att den står högst i rang men det är undantagslöst überphaddrarna som är ansvariga under insparksveckan och generalerna står under dessa.
 • Fuskn0lla
  En fuskn0lla är en student som under insparksveckan låtsas vara en ny student. Fuskn0llans uppgift är att peppa de nya studenterna och sprida god stämning. I Cult&Co tillsätter vi sällan fuskn0llor. Detta på grund av att det oftare skadar än hjälper den skara av studenter som hör till Cult då denna grupp brukar bli väldigt nära varandra och får snabbt ett förtroende för varandra.

 

Generalsutbildning

Generalsutbildningen sker i regel under sommaren då insparken påbörjas i augusti/september. Den består av ett antal träffar (minst fyra) på hemlig plats. Personer med erfarenhet av generalsrollen utbildar de nya generalerna i marsch, beteende samt andra viktiga saker. Man får inte agera general under insparksveckan om man inte deltagit i alla generalsutbildningens utbildningstillfällen.

Genomförande av insparksveckan

Under insparkens första dag ska de nya studenterna skapa sina brickor och svansar. Den lilla gröna, Malajen, ska delas ut under dagen och ska färgas grön av studenten själv. Material för tillverkning av brickor står Cult&Co:s styrelse för medan den nya studenten själv står för material och tillverkning av sin svans. Därefter bör de nya studenterna introduceras för kårhuset där de får inhandla kårmedlemskap samt insparksband.

Den första dagen ska de nya studenterna informeras om rutiner, schema, n0llefriden samt de olika ansvarsrollerna. Überphaddrarna ska sammanställa en deltagarlista där alla nya studenter får skriva in sina kontaktuppgifter för lättare kommunikation under veckan.

Alla former av härskartekniker, alkoholhets, diskriminering, trakasserier och kränkningar är absolut förbjudet under insparksveckan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *