Det vore kul om du ville vara med oss!

Vi har vakanta poster i styrelsen:

  • Vice kassör – bistå vår kassör i dennes arbete.
  • Medlemsansvarig – hålla koll på medlemmarna i föreningen.
  • Utbildningsansvarig – ansvarar för utbildningsfrågor som medlemmar i föreningen väcker och närvarar på vissa möten HIG anordnar.

 

Skicka din intresseanmälan till cultmedlem@gmail.com senast 30 september eller kontakta nån av oss i styrelsen personligen.

vakanta platser

Styrelsen för Cult & Co

Styrelsen för Cult & Co

Ikväll deltog hela Cult & Co styrelse i en middag som anordnades av Gefle Studentkår. Där fick vi träffa personer från personalen högskolan samt representanter från alla de andra föreningarna på Högskolan i Gävle. Syftet med mötet var att få ett ansikte på de som är viktiga för oss i styrelsen. På så sätt kan vi lättare nätverka med varandra och kontakta rätt person för rätt sak.

Skolans rektor berättade att Gävle Högskola haft mycket högt söktryck HT -12 och fick tacka nej till en stor procentandel av de studenter som sökte till skolan.

Det var en mycket trevlig kväll och vi hoppas få utnyttja de kontakter vi skapade under kvällen.

Vi passade också på att knäppa lite individuella bilder samt en gruppbild så ni medlemmar i Cult & Co lättare kan identifiera oss. De individuella bilderna hittar ni under “kontakta oss” här på sidan.